Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tankönyvellátás rendje

 

 

Ikt.sz.:………..
 
Sütő András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 
A tankönyvellátás rendjének szabályozása a 2014/2015-ös tanévre
 
 
 A Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendeletben foglalt szabályozás alapján a Sütő András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanévére vonatkozóan a következőkben határozom meg az iskolai tankönyvellátás rendjét.
 
1. A tankönyvfelelős megbízása
 
A tankönyvfelelős feladatainak ellátásával a 2014/2015-ös tanévre Baglyos Éva könyvtáros-tanárt bízom meg. A feladatellátásban való közreműködés nevezett tankönyvfelelősnek nem munkaköri feladata, a vele kötött írásos megállapodásban meghatározom az ellátandó feladatokat és a munkakörön túl ellátott feladatok díjazásának mértékét.
 
2. A normatív tankönyvellátás igényeinek felmérése és eredményei
 
Az iskola igazgatója – a tankönyvfelelős közreműködésével – január 10-ig felmérte, hány tanulónak kell biztosítani az ingyenes tankönyvellátást. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja az iskolai szülői munkaközösséget, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
A jogszabályok előírásainak megfelelően felmértük a következő tanév várható adatait, amelynek alapján megállapítható, hogy a következő tanévben 190 normatív tankönyvellátásra szoruló diákkal számolhatunk. A rendelkezésünkre álló normatív támogatás 2.280.000 Ft. A korábbi évben a rendelkezésre álló normatíva fedezte a rendelt tankönyvcsomagok árát, ezzel számolunk ebben a tanévben is.
Január 10-ig tájékoztattam az adatokról és a tankönyvellátási tervekről az intézmény tantestületét. A partnerszervezetek tájékoztatását követően az érintettek 2014. január 15-ig beérkezően kifejthették véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározása érdekében.
 
3. A tankönyvrendelés elkészítése
 
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója készíti el a szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követően, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63.§ (1)/c, valamint 89.§ (3) bekezdésének és a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 8.§, valamint 8/A-8/C §-ainak, továbbá a tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a figyelembe vételével.
A tankönyvrendeléshez szükséges adatokat az egyes pedagógusok adják le a tankönyvfelelősnek. A tankönyvek rendelésekor a munkaközösségek vezetői ellenőrzik az egyes pedagógusok által leadott adatokat. Külön figyelmet fordítanak az esetleges tankönyv-váltásokra, amelyeket kizárólag az igazgató engedélyezhet. A tankönyvfelelős által összeállított jegyzék alapján a tankönyvfelelős elkészíti a tankönyvrendelést, amelynek aláírásával az igazgató meghatározza, hogy a tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják.
A tankönyvfelelős elkészíti a Könyvtárellátóval (1) és eseteleges más tankönyvforgalmazókkal megkötendő szerződéseket, és gondoskodik az abban meghatározottak teljesítéséről.
 
 
(1 )A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
 
 
 
 
4. A tankönyvosztás megszervezése
 
A tanulók számára a tankönyvek kiosztását a tankönyvfelelős készíti elő és bonyolítja le. Eközben teljes anyagi felelősséggel tartozik a tankönyvek állományáért .A tankönyvosztás időpontját 2014. augusztus 26-29. közötti időpontra az igazgató tűzi ki, amelyről – a tankönyvfelelős közreműködésével – értesíti az iskola tanulóit és a beiratkozott leendő diákokat, valamint a szülőket. A tájékoztatást az intézmény honlapján is közzé kell tenni.
 
 
 
5. A tankönyvterjesztés díjával történő elszámolás
 
A tankönyvek eladását követően a tankönyvfelelős gondoskodik a visszáru kezeléséről és a Könyvtárellátóval történő elszámolásról. Elkészíti az elszámolást, amelyet az intézmény gazdasági ügyintézőjével egyeztet.
 
 
6. Eljárási szabályok
 
A munkaközösségek tankönyvrendeléssel kapcsolatos összesített véleményének írásos összegzésére Baglyos Évát kértem föl, az összegzés elkészítését és benyújtását március 25-i határidővel kérem.
 
 
Az iskola igazgatója – a jogszabályok előírásai alapján – január 25–éig tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az iskolai tankönyvellátás rendjéről, a tájékoztatást a hirdetőtáblán és az iskola honlapján helyezi el.
 
 
Tiszanána, 2013. január 25.
                                                                      M. Szűcs István

                                                                     intézményvezető